Kommande händelser i Vävstugan

 

Vävmöten

Vårens medlemsmöten blir januari 10, februari 7, mars 7 och april 4. Dessa möten börjar

klockan 13.00.

 

NYTT - Vävkafé

Vävstugan startar nu ett vävkafé för att alla ska kunna träffas en gång i månaden kvällstid. Syftet är att sitta ner, kanske montera väven, varpa, dra på - allt som är skoj!

Vi hoppas på stor sammanslutning. Det kommer alltid att finnas någon från styrelsen eller annan vävkunnig i lokalen.

Sist men inte minst - fika eller vad vi bestämmer till självkostnadspris.

Väl mött  från kl 16 - den 23 januari, 26 februari, 28 mars och 24 april.

 


Vävstugans vårresa

Vårresan kommer att bli torsdagen den 16 maj. Mer information kommer senare.


Aktiviteter under året

Första torsdagen i månaden är det vävmöte, men när första torsdagen i månaden kolliderar med storhelger flyttas vävmötena. På vävmötena diskuteras aktuella spörsmål, vad som ska sättas upp i

de olika vävstolarna och även ett och annat tips om aktuella utställningar och dylikt lämnas, allt under gemytliga former.

 

Föreningen ordnar även en gemensam resa på våren till något intressant "vävmål".

 

Under hösten har vävstugan en marknadshelg då delar av årets produktion ställs ut. Lotteri, kaffeservering och försäljning av vävalster ingår i marknadshelgen.

 

Vävstugan anordnar korta kurser utifrån medlemmarnas önskemål.