Kommande händelser i Vävstugan

 

Vävmöten

Höstens medlemsmöten blir september 5, oktober 3, november 7 och december 5. Dessa möten börjar klockan 13.00.

 

NYTT - Vävkafé

Vävstugan startar nu ett vävkafé för att alla ska kunna träffas en gång i månaden kvällstid. Syftet är att sitta ner, kanske montera väven, varpa, dra på - allt som är skoj!

Vi hoppas på stor sammanslutning. Det kommer alltid att finnas någon från styrelsen eller annan vävkunnig i lokalen.

Sist men inte minst - fika eller vad vi bestämmer till självkostnadspris.

Väl mött från kl 16 - den 19 september, 16 oktober och 12 november.

 

Aktiviteter under året

Första torsdagen i månaden är det vävmöte, men när första torsdagen i månaden kolliderar med storhelger flyttas vävmötena. På vävmötena diskuteras aktuella spörsmål, vad som ska sättas upp i

de olika vävstolarna och även ett och annat tips om aktuella utställningar och dylikt lämnas, allt under gemytliga former.

 

Föreningen ordnar även en gemensam resa på våren till något intressant "vävmål".

 

Under hösten har vävstugan en marknadshelg då delar av årets produktion ställs ut. Lotteri, kaffeservering och försäljning av vävalster ingår i marknadshelgen.

 

Vävstugan anordnar korta kurser utifrån medlemmarnas önskemål.