Kommande händelser i Vävstugan

 

Vävmöten

Vårens medlemsmöten blir februari 6, mars 5, april 2 och maj 7. Dessa möten börjar klockan 13.00.

 

Vävkafé

Vävstugan har startat ett vävkafé för att alla ska kunna träffas en gång i månaden kvällstid. Syftet är att sitta ner, kanske montera väven, varpa, dra på - allt som är skoj!

Vi hoppas på stor sammanslutning. Det kommer alltid att finnas någon från styrelsen eller annan vävkunnig i lokalen.

Sist men inte minst - fika eller vad vi bestämmer till självkostnadspris.

Väl mött från kl 16 - den 22 januari, 19 mars och 21 april.

 

Aktiviteter under året

Första torsdagen i månaden är det vävmöte, men när första torsdagen i månaden kolliderar med storhelger flyttas vävmötena. På vävmötena diskuteras aktuella spörsmål, vad som ska sättas upp i

de olika vävstolarna och även ett och annat tips om aktuella utställningar och dylikt lämnas, allt under gemytliga former.

 

Föreningen ordnar även en gemensam resa på våren till något intressant "vävmål".

 

Under hösten har vävstugan en marknadshelg då delar av årets produktion ställs ut. Lotteri, kaffeservering och försäljning av vävalster ingår i marknadshelgen.

 

Vävstugan anordnar korta kurser utifrån medlemmarnas önskemål.