Trots det rådande läget är


VÄVSTUGAN ÖPPET


Vi brukar vara max 5-6 personer där, vi tvättar/spritar händerna ofta och håller avstånd!


VÄLKOMNA!


Tyvärr är samtliga medlemsmöten inställda tills vidare.