VÄLKOMMEN


till medlemsmöte


torsdag, maj 16, kl 12


(flyttat från maj 2 pga

1:a maj

och Kristi Himmelfärd)