Kontakta oss

 

Göteborgs Hemslöjdsförening

Mölndalsvägen 59 B, 412 63 Göteborg.

 

Telefon    031-7739839

E-post      info@vavstugan.se

Bankgiro  5383-6813

 

Vävstugan är inte alltid bemannad så slå en signal innan du kommer!

Spårvagnarna nr 2 och 4 stannar vid hållplatsen Almedal eller Elisedal.

 

Styrelsens sammansättning 2019:

 

Ulla Montell, ordförande

Tina Dreij

Eva Juréen

Margareta Kreuter

Anna-Maria Leijen

Birgitta Olsson

Anna Ruf